A Hard Days Night

1 + 1 = 2 Satu tambah satu sama dengan [...]