Jelang Pengulangan

satu. dua. sekejap saja pengulanganku tiba dua. satu. satu dua [...]